ipdap
IPDAP
Home  |  Produkty  |  Členovia  |  Registrácia  |  Inzercia  |  Mapa stránok  |  Kontakt  |  Popis portálu  |  Reklama  | IPDAP GROUP |   

Eurofondy

01.04.2015

Od 1. apríla sú prístupné služby z oblasti evidencie vozidiel

Od 1. apríla 2015 ministerstvo vnútra na portáli Elektronické služby MV SR sprístupňuje pre občanov i podnikateľskú verejnosť niekoľko desiatok elektronických služieb z oblasti dopravných evidencií. Po úspešnom testovaní spúšťame služby z projektov Národnej evidencie vozidiel a Elektronických služieb pre osvedčenie o evidencii vozidla, budovaných v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

viac...
29.03.2015

Centrálny elektronický priečinok

Centrálny elektronický priečinok - IS CEP, je informačný systém zameraný na efektívne zníženie administratívnej záťaže pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy. IS CEP umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

viac...
25.01.2015

Slovensko sa uchádza o podporu pre projekty za miliardy eur

BRATISLAVA 24. januára (WEBNOVINY) - Slovensko sa bude v rámci tzv. Junckerovho balíčka, teda 315-miliardového Investičného plánu pre Európu, uchádzať o podporu pre 125 projektov v sume 29 miliárd eur.

viac...
04.02.2014

Elektronické schránky pre podnikateľské subjekty

Od 3. februára 2014 je pre používateľov dostupná nová verzia ústredného portálu verejnej správy. Tá prináša zmenu v prihlasovaní sa na portál a k elektronickým schránkam, a to prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – eID karty. Od februára tak budú sprístupnené elektronické schránky zriadené zákonom o e-Governmente už pre všetky skupiny používateľov: občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci.

viac...
03.01.2014

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

Od 1. januára 2014 sprístupnila NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), organizácia Úradu vlády SR, na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk pilotnú prevádzku elektronických schránok podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Elektronické schránky sú vytvorené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili k danému dátumu 18. rok života.

viac...
01.01.2014

Nový portál finančnej správy pre plátcov DPH

Od 1.1.2014  vstúpil do platnosti zákon o elektronickej komunikácii – platcovia DPH budú komunikovať s niektorými inštitúciami – vrátane finančnej správy – elektronicky. Avšak doteraz vyše 15 000 podnikateľov stále nekontaktovalo FS, aby si splnilo povinnosť. Vyzývame preto všetkých platcov DPH, aby si zriadili elektronickú komunikáciu čo najskôr a vyhli sa tak prípadným komplikáciám pri podávaní napríklad daňového priznania (aj to sa bude podávať už len elektronicky).

viac...
01.12.2013

Ako použiť v biznise nové občianské preukazy s čipom

Od 2. decembra môže každý, kto má záujem, požiadať o nový občiansky preukaz s čipom. Ten umožní vybaviť zmenu bydliska či priezviska cez internet priamo z domu ale aj zmenu v obchodnom registri. Čo to prinesie pre firmy ?

viac...
17.12.2013

Elektronické diaľničné známky od roku 2015 nahradia nálepky

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon o diaľničnej známke, ktorý zavedie elektronizáciu predaja. Elektronické diaľničné známky plne nahradia súčasné nálepky od roku 2015. Platnosť ročných diaľničných nálepiek z roku 2014 skončí 31. januára 2015. Motoristi si budú môcť zakúpiť nové elektronické známky od začiatku roka 20...

viac...
04.06.2013

JEREMIE: Poskytovatelia úverov pre malé a stredné podniky sa môžu zapojiť do výzvy

Podpora malých a stredných podnikov (“MSP”) na Slovensku v rámci iniciatívy JEREMIE(Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) pokračuje. Zdroje JEREMIE budú prístupné pre MSP prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorých Európsky investičný fond (EIF) vyberá na základe výberového procesu.

viac...
25.11.2012

Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020

V  oblasti výskumu a inovácií  definuje rámcový program Horizont 2020 priority Európy pre roky 2014-2020.  Z pohľadu  slovenských  malých a stredných podnikov  (MSP)  môžu byť zaujímavé tieto 3 oblasti: 1.  vytvorenie excelentnej vedy s cieľom posilniť excelentnosť vedeckej základne Únie na svetovej úrovni 2. podporovanie vedúceho postavenia priemyslu na podporu podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a inovácií 3. riešenie spoločenských výziev s cieľom priamo reagovať na výzvy stanovené v stratégii Európa 2020 podporovaním činností, ktoré sa týkajú celého spektra od výskumu až po trh.

viac...
18.09.2012

Výzva KaHR–13SP–1201

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnostiOpatrenie 1.3. – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 29.novembra 2012

Indikatívna alokácia: 16 000 000 EUR

viac...
18.09.2012

European automotive industry gears up for 21st century

The European automotive industry is a major driving force of the European economy, but it is currently facing a number of pressing challenges. The recommendations of the CARS 21 High Level Group should help the sector pursue a sustainable future delivering economic growth and jobs. Cleaner alternative fuels and vehicles as well as developing more sophisticated road safety technologies and gaining better access to third markets are part of this vision leading up to 2020.

viac...
21.08.2012

Rezort hospodárstva rozdá investorom ďalšie peniaze

BRATISLAVA 21. augusta (WEBNOVINY) - Ministerstvo hospodárstva SR (MH) našlo vo svojej kapitole prostriedky, ktoré by mali smerovať pre investorov vo forme investičných stimulov.Rezort hospodárstva chce z rôznych iných svojich podprogramov presunúť na podporu investičných projektov necelých 4,6 mil. eur. Ministerstvo už požiadalo vládu o schválenie presunu prostriedkov.

viac...
07.01.2012

Aký bol rok 2011 a čo očakávame v roku 2012

Ako každy rok aj začiatkom tohto roku bilancujeme aký bol minulý rok a aký by mohol byť tento rok.  Z pohľadu Automotive  odvetvia môžeme minulý rok hodnotiť ako úspešný - aj keď  investične opatrný a to najmä z dôvodu pokračujúcej nestability  európskych a svetových  ekonomík.

viac...
28.01.2012

Aktuálne vyhlásené výzvy KaHR vhodné pre Automotive

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky má aktuálne vyhlásenú  výzvu KaHR-111SP-1101 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov  na  ktorú je možné do 19.3.2012  predkladať žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST vhodné aj pre firmy v Automotive.

viac...
06.04.2011

Výzva KaHR-13SP-1001

Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Dátum vyhlásenia: 26. 4. 2010
Termíny hodnotenia - 1. a 2. kolo: 20. 9. 2010, 30. 6. 2011
Posledný termín predloženia žiadosti: 30. 6. 2011 (Usmernenie č.3)
Indikatívna alokácia: 51 226 064 €

viac...
09.03.2011

Oprávnené výdavky - 6. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

V rámci 6. výzvy Operačného programu Bratislavký kraj si môžu výrobné firmy dať žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % zo sumy 75 000 EUR na projekt v oblasti informačných technológií. Čo sú oprávnené resp. neoprávnené výdavky ? viac...
20.02.2011

Šiesta výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK- súkromný sektor

Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
Dátum platnosti: od 1. 12. 2010 do 11. 4. 2011
Kód výzvy: OPBK/2010/2.2/06
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 kalendárnych mesiacov
Maximálna výška NFP (EUR) : 75 000

viac...
31.05.2010

Eurofondy majú byť prístupnejšie

Malé a stredné podniky by sa mali ľahšie dostať k peniazom z Európskej únie. Komisia minulý piatok schválila nové pravidlá pre čerpanie eurofondov. „Európska únia zmiernila kritériá na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, a tak sa viac subjektov môže uchádzať o vyčlenené finančné prostriedky,“ vysvetlil Tomáš Halán zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

viac...
16.05.2010

Výsledok ankety k OP KaHR

Dňa 23.3.2010 sa uskočnila  Konferencia Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a následne bolo spracované  Zhodnotenia akcie, ktoré  zosumarizovalo  názory prednášajúcich na  stav konkurencieschopnosti slovenských podnikov a hlavné  príčiny ich nedostatočného čerpania. V ďaľšom kroku sme pripravili  ANKETU so zámerom  identifikovať témy pre ďalšie aktivity.

viac...

AUTOSALÓN 2017 Bratislava

.

viac...

Motocykel 2017

viac...

Reklama

Odborný garant portálu

Aký počet áut vyrobí Slovensko v roku 2017 ?

 menej ako 1 mil. (1)

 1 mil. až 1.1 mil. (4)

 viac ako 1.1 mil. (7)


     Spolu: 12x

Vyhľadávanie

 
  rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie

Meno
heslo
    Strata hesla

Nová služba

Služba iAukcie

Linky


viac...