ipdap
IPDAP

Home  |  Produkty  |  Členovia  |  Registrácia  |  Inzercia  |  Kontakt  |  Reklama  | IPDAP GROUP |   

01.11.2009

Zmena firemného prostredia podporovaná informáciami a technológiami

Podnikateľské prostredie je pernamentne ovplyvňované globálnymi zmenami, ktoré budú mať stále väčší vplyv na tradičné postupy používane v podnikovom prostredí. Jedným z najväčších fenoménov doby je množstvo informácií ktoré sa na nás valí zo všetkých strán. V sérii článkov sa pokúsime špecifikovať hlavné trendy dneška ale aj blízkej budúcnosti, ktorými sa je potrebné zaoberať  v  podmienkach automobilového  priemyslu. viac...
06.09.2009

Nová služba Bookmark & Share

V  rámci každého článku na portáli je možné použiť novú službu -  Bookmark & Share, ktorá umožňuje vybraný článok tlačiť, preposlať e-mailom, ako aj nalinkovať ho do  najznámejších komunikačných webových (sociálnych) sietí.

Pripravujeme sériu článkov zameraných na popis najnovších trendov a  možností aplikovania technológií v rámci podnikových procesov.

viac...
07.07.2009

Za polrok nových áut ako vlani

Počet registrácií nových osobných a malých nákladných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) v júni 2009 oproti júnu 2008 stúpol o 28,11 percenta a to na celkovo 11 509 vozidiel. Uvedeným najvyšším počtom registrácií počas jedného mesiaca za celý čas ich evidencie tak v júni 2009 kulminoval rast, ktorému napomohlo šrotovné. Napriek tomu to stačilo iba na vyrovnanie restu odbytu áut o 25,58 percenta, ktorý vznikol v prvom štvrťroku tohto roku. Za celý prvý polrok tohto roku tak bolo zaregistrovaných spolu 48 187 áut uvedených kategórií, čiže zhruba rovnaký počet (o 0,04 percenta menej) ako za prvý polrok vlani.
viac...
26.04.2009

Predstavenie služby WEBEDI 22.04.2009 v rámci CSIL 2009

V rámci worshopu na CSIL 2009 "Optimalizácia procesov dodávateľov automobilového priemyslu  v období hospodárskej krízy"  ktorý sa uskutočnil na stánku ZAPSR 22.4.2009,  predstavila firma IPDAP GROUP, a.s. špecializovanú službu WEBEDI určenú pre subdodávateľov automobilového priemyslu. Služba je zameraná na poskytovanie  EDI funkčnosti bez počiatočných  investičných nákladov a to  prostredníctvom outsourcingu cez webovú službu, ktorá zabezpečí splnenie všetkých požiadaviek výrobcov v Automotive. viac...
26.04.2009

Štandardizácia, automatizácia, zvyšovanie efektivity a produktivity v Automotive počas krízy

Implementácia štandardov môže mať významný  dopad na konvenčné podnikové procesy u výrobcov automobilového priemyslu.

Aplikácia overených metód a postupov podľa odvetvových  trendov =
? Zjednodušenie procesov
? Znak prestíže
? Schopnosť akceptovať zmeny tradičného modelu podnikania
? Ochota a schopnosť prispôsobiť sa zákazníkom a trendom
? Úspora prevádzkových nákladov
? Podpora pri auditoch

viac...
19.04.2009

Elektronická výmena dát: WebEDI ako náhrada klasického EDI

Koncepcia webového rozhrania pre technológie elektronickej výmeny dát sa medzi odborníkmi skrátene nazýva webedi. Znamená sprístupnenie vhodných technológií prostredníctvom populárneho internetového rozhrania. viac...
11.04.2009

Elektronická výmena dát: nevyhnutná súčasť logistického konceptu automobilového priemyslu

EDI technológie sú nevyhnutnou súčasťou typického logistického (dodávateľsko-odberateľského) modelu v podmienkach firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle.
Automobilový priemysel je považovaný za moderné a vyspelé odvetvie, patrí k priekopníkom moderných logistických metód, uplatňuje Just In Time/Sequence (JIT/JIS) riadenie zásob, vyžaduje spätnú sledovateľnosť, dôsledné dodržiavanie predpísaných noriem kvality a pri finalizácii výroby využíva tisícky položiek dodávaných stovkami dodávateľov.
viac...
29.03.2009

Elektronická výmena dát: Odvetvové štandardizačné autority

V ďalšej časti si predstavíme pôsobenie a zameranie najvýznamnejších autorít pre definíciu štandardov elektronickej výmeny dát.
Vyspelý priemysel má rád osvedčené riešenia, ktoré sú navyše podporované veľkými trhovými hráčmi. Moderné firmy nemajú záujem vymýšľať už vymyslené a namiesto toho siahajú po hotových a overených riešeniach všade tam, kde je to možné. viac...
22.03.2009

Elektronická výmena dát: Komunikačné štandardy - časť 2

V tejto časti seriálu o elektronickej výmene dát sa zameriame na používané komunikačné štandardy.
Z minulej časti nášho seriálu už vieme, že predmetom EDI komunikácie je elektronická správa, ktorá umožňuje  zabezpečiť spôsob výmeny správ medzi partnermi. viac...
15.03.2009

Elektronická výmena dát: História a význam - časť 1

Pre členov portálu ipdap.sk sme pripravili sériu článkov zameraných na technológie elektronickej výmeny dát. Postupne predstavíme históriu, používané štandardy, uplatnenie vo firmách automobilového priemyslu, inovačný potenciál a ďalšie súvislosti. viac...
21.02.2009

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - časť 3

V tretej časti  sa budeme zaoberať Opatrením  1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej iba OP KaHR).Účelom opatrenia je aj podpora implementácie najlepších postupov a výrobných metód svetovej úrovne do nových a jestvujúcich spoločností (napríklad zavádzanie systémov manažérstva kvality, prípadne ďalších systémov (napr. certifikácia výrobkov európskou značkou zhody Keymark),

viac...
15.02.2009

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - časť 2

prvej časti sme sa zamerali na popis Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej iba OP KaHR) a jeho aplikovanie v oblasti stredných a malých firiem. V druhej časti sa zameriame na popis  Opatrenia  1.1 Inovácie a technologické transfery účelom ktorého je podpora súkromného sektora v oblasti aplikácii technológii zameraných na zníženie energetickej náročnosti, zníženie ekologických dopadov a zvýšenie efektívnosti výroby podnikov. viac...
08.02.2009

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - časť 1

Štartujeme sériu príspevkov zameraných na stredné a malé podniky v automobilovom priemysle.  V dnešnom príspevku sa sústredíme  na prehľad možností financovania projektov v rámci Operačného programu " Konkurencieschopnosť a hospodársky rast"  (OP KaHR)  ktorý zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR.

viac...
01.02.2009

Poradenské aktivity pre rok 2009

Vážení členovia portálu IPDAP, po dvoch rokoch prevádzky portálu IPDAP ktorý prezentujeme  ako  špecializovaný odvetvový portál zameraný na potreby dodávateľov automobilového priemyslu, sme pristúpili k rozšíreniu zamerania portálu na špecializované služby,  ktoré pomôžu hlavné stredným a malým firmách zvyšovať ich konkurencie -schopnosť  s využívaním najmodernejších technológií. Dôraz kladieme pritom na obchodný model, ktorý zohľadňuje veľkosť týchto firiem. Ako prvú aktivitu pripravujeme sériu článkov pre členov portálu, ktorá vyvrcholí  workshopom na CSIL 2009,  kde budú predstavené unikátne riešenia pre tento sektor.  viac...
30.01.2009

Prieskum Ministerstva hospodárstva SR

V súvislosti so zastavením dodávok zemného plynu vyhlásil Slovenský plynárenský priemysel v období 7. 1. - 18. 1. 2009 regulačný stupeň 8, čo sa následne odrazilo v zastavení, resp. obmedzení výroby u veľkých a stredných odberateľoch zemného plynu v SR.
Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti vykonáva mimoriadne štatistické zisťovania za účelom získania informácií o dopadoch z výluky dodávok zemného plynu na vývoj priemyslu a ekonomiky Slovenskej republiky.
Súčasne toto zisťovanie bude využité aj na orientačné zmapovanie dopadov finančnej krízy v roku 2009.

Ministerstvo hospodárstva SR distribuuje v týchto dňoch dotazníky - bližššie informácie pre členov IPDAP po zadaní hesla.

ZAP SR Mária Nováková

viac...

AUTOSALÓN 2017 Bratislava

.

viac...

Motocykel 2017

viac...

Reklama

Odborný garant portálu

Vyhľadávanie

 
  rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie

Meno
Heslo
    Strata hesla

Kooperačná burza

VYSKÚŠAJTE

Linky


viac...