ipdap
IPDAP

Home  |  Produkty  |  Členovia  |  Registrácia  |  Inzercia  |  Kontakt  |  Reklama  | IPDAP GROUP |   

05.12.2010

Ako participovať v globálnej výrobni áut ?

V minulej časti sme načrtli,  ako Wikinomia prináša  nový pohľad na svet obchodu v 21. storočí  a  ukazuje ako masová komunikácia  a internet menia  svet a podnikanie, pretože k úspechu v podnikaní dnes už nestačí iba  intenzívne využívať tradičné manažérske stratégie. Pred tým ako sa pozrieme na jednotlivé princípy, ktorými sa riadi nová komunikácia medzi firmami, pozrime sa ako to už funguje v BMW. viac...
28.11.2010

Prinesie Wikinomia globálnu výrobnú halu do Automotive ?

Faktom je, keď sa pozrieme na  BMWX3 alebo 7  tak okolo  70 percent z celku bolo navrhnutých, vyrobených a montovaných nie výrobcom  BMW, ale svetovou sieťou dodávateľov. Tento trend prebieha vo všetkých odvetviach -  je to súčasť novovznikajúcej  vedeckej disciplíny Wikinomie, ktorá sa nachádza niekde medzi ekonómiou, IT a sociológiou a  ktorá sa zaoberá princípmi masovej spolupráce a to nielen v prostredí internetu.V sérii článkov si  vysvetlíme čo je možné očakávať v najbližšich rokoch aj v Automotive.

viac...
06.11.2010

Bezplatná aukčná služba iAukcie - príručka

V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa venovali stručnému popisu foriem aukčných systémov. V tejto časti pripájame kompletnú príručku  iAukcie, čo je  outsourcing aukčného systému formou internetovej služby. viac...
31.10.2010

Bezplatná aukčná služba iAukcie - časť 2

Vhodne použitá elektronická aukcia je mimoriadne účinný nástroj na objektivizáciu cien, optimalizáciu nákladov, zvýšenie kvality a servisu, zlepšenie dodacích podmienok a to jednoduchým, efektívnym, zdokumentovaným a transparentným spôsobom. V ďalšej časti sa zameriavame na popis jednotlivých foriem implementácie  elektronických aukcií.

viac...
31.10.2010

Bezplatná aukčná služba iAukcie - časť 1

Bezplatná aukčná služba  iAukcie je prevázkovaná od roku 2005 so zámerom širšej osvety  tohoto efektívneho spôsobu obstarávania v podnikateľskej sfére a do dnešného dňa sa registrovalo v testovacej verzii viac ako 180 firiem a živnostníkov.

Vzhľadom na aktuálnosť elektronických aukcií  v štátnej správe, očakávame oživenie záujmu aj v podnikateľskej sfére a preto sme sa rozhodli opätovne venovať tejto problematike.

viac...
27.10.2010

Automobilový priemysel– výzvy,trendy a smerovanie

BRATISLAVA 27. októbra (WBN/PR) - Automobilový priemysel na celom svete zaradil vyššiu rýchlosť. Je to priemyselné odvetvie, ktoré je založené na svojej histórii, znalostiach, nových poznatkoch, medzinárodnej spolupráci, rozvoji ľudských zdrojov, inováciách, výskumno-vývojovej práci a v neposlednom rade aj na samotnej realizácii výroby automobilov. Vše... viac...
19.10.2010

The Economic Recovery in Industry

The latest data show that the economic recovery in industry and manufacturing starts pausing with the growth of manufacturing output coming to a halt. However, industrial confidence continues to improve, despite global uncertainty, although at a rather moderate pace. viac...
11.10.2010

Konferencia o aplikácií zákona 184/2009 v SUZA

Prezentácie z  Konferencie o aplikácií zákona 184/2009 O odbornom vzdelávaní a príprave pre pracovníkov personálnych útvarov

1.Július Hron viceprezident ZAP SR a predseda CPA SR: Príprava absolventa podľa nového zákona 184/2009 Z.z. o Odbornom vzdelávaní a príprave

2. Tower Automotive: Profil povolania - Profil absolventa - Ako na to?

3. Mgr. Monika Rencešová: Nová národná klasifikácia zamestnaní  ISCO-08

4. PaedDr. Lucia Dítětová: Národná sústava povolaní – šanca pre kvalifikovanú pracovnú silu! 

5. Július Hron viceprezident ZAP SR a predseda CPA SR: Centrum odborného vzdelávania a prípravy

6. ZAPSR: Aplikácia zákona pre zamestnávateľov

viac...
04.10.2010

Kia vyrobila v SR za prvých 9 mesiacov 163 225 áut

Foto: SITA/AP BRATISLAVA 4. októbra (WEBNOVINY) - Kia Motors Slovakia vyrobila za prvých deväť mesiacov tohto roku 163 225 automobilov, čo je o 60 094 kusov viac ako za rovnaké obdobie minulého roku. Zároveň tým produkcia prevýšila celoročnú výrobu roku 2009 o viac ako 13 000 áut. Od začiatku sériovej výroby v decembri 2006 pritom automobilka spolu vyrobi... viac...
27.09.2010

Graf výroby áut Slovensko

19.09.2010

Kontakty a pracovné skupiny v Linkedin

V minulej časti sme sa zaoberali popisom sociálnej siete LinkedIn  z pohľadu jej použitia v biznis  a  popísali sme ako postupovať pri registrácii. V  tejto časti sa budeme zaoberať budovaním  kontaktov a pracovných skupín. viac...
12.09.2010

Prečo sa zviditeľniť na sociálnej sieti LinkedIn ?

V dnešnej dobe je moderné byť v sociálnych sieťach ako je Facebook, Twitter a desiatky ďalšich, ktoré umožňujú integrovaným spôsobom komunikovať  o čomkoľvek a s kýmkoľvek a to prostredníctvom moderných technológií (internet, mobil). Nad týmto trendom nie je možné zažmúriť oči a povedať si že je to iba módna vlna  pre mladých a biznisu  sa netýka.  V tomto príspevku Vám chceme ukázať možnosti  sociálnej siete LinkedIn  a jej využitie pre podnikový marketing, ale aj jej potenciál pre nadväzovanie kontaktov a získavanie nových pracovníkov.

viac...
05.09.2010

Ste tak dobrí ako sú Vaše dáta

Poznáte nasledovný problém?

viac...
28.07.2010

Správa európskej komisie pre podnikanie a priemysel

26 Júl 2010.   Posledná správa Európskej komisie pre podnikanie a priemysel  ukazuje, že obnova a oživovanie priemyslu z krízy v krajinách EÚ pokračuje a to aj napriek malému poklesu výroby v júli,  pravdepodobne v dôsledku  problémov finančných trhov. 

viac...
16.05.2010

Výsledok ankety k OP KaHR

Dňa 23.3.2010 sa uskočnila  Konferencia Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a následne bolo spracované  Zhodnotenia akcie, ktoré  zosumarizovalo  názory prednášajúcich na  stav konkurencieschopnosti slovenských podnikov a hlavné  príčiny ich nedostatočného čerpania. V ďaľšom kroku sme pripravili  ANKETU so zámerom  identifikovať témy pre ďalšie aktivity.

viac...

AUTOSALÓN 2017 Bratislava

.

viac...

Motocykel 2017

viac...

Reklama

Odborný garant portálu

Vyhľadávanie

 
  rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie

Meno
Heslo
    Strata hesla

Kooperačná burza

VYSKÚŠAJTE

Linky


viac...